Mallipesulat

Pesulatilojen suunnittelu

Alustava kartoitus 

Jokainen pesulahanke suunnitellaan kohteen tarpeiden pohjalta. Tässä esitettyjä malliratkaisuja voidaan käyttää kartoituksen, mitoituksen ja suunnitelun pohjana.

Pesukoneiden ja kuivausrumpujen asennus 

Pesukoneet ja kuivausrummut voidaan asentaa suoraan lattiapintaan, vakiovalmisteiselle jalustalle (TJ) tai valetulle korokkeelle. Vakiovalmisteisen jalustan tai oikein mitoitetun valetun korokkeen avulla koneet asettuvat sopivalle työskentelykorkeudelle, suojaan roiskevedeltä ja pesukoneiden vedenpoisto on helppo järjestää. Valukoroke suositellaan mitoitetuksi noin 100-150 mm koneiden äärimittoja suuremmaksi ja korokkeen korkeudeksi noin 100-200 mm. Pesukoneelle Talpet HW 60 on saatavana jalustan (TJ) lisäksi avojalusta (TAJ) ja jalusta-allas (TJVPA), jossa irrotettava nukkaritilällä varustettu vedenpoistoallas on sijoitettu jalustan sisälle. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesukoneiden ja kuivausrumpujen jalustat on esitetty kyseisten konemallien yhteydessä.

Koneiden taakse ja väliin jäävä tila 

Pesukoneiden ja kuivausrumpujen taakse suositellaan jätettäväksi tilaa vähintään 400 mm ja koneiden väliin vähintään 30 mm. Koneiden taakse pitää kuitenkin jäädä esteetön pääsy.

Vesiliitännät ja vedenpoisto 

Pesukoneiden vesiliitäntöjä varten asennetaan seinälle koneiden taakse ulkokierteellä varustetut liitännät koneen mallista riippuen kylmälle ja lämpimälle tai pelkälle kylmälle vedelle. Vesisulut sijotetaan käyttäjäystävälliseen paikkaan. Käytettäessä vakiovalmisteista jalustaa (TJ) poistovesi johdetaan koneen taakse tai viereen sijoitettavan nukkaritilällä varustetun vedenpoistoaltaan (TVPA) kautta lattiakaivoon. Asennettaessa pesukoneet valetulle korokkeelle voidaan poistovedet johtaa lattikaivoon valuun tehdyn kourun kautta. Kondensoivien kuivausrumpujen kondenssivedet voidaan yleensä helposti johtaa pesukoneen vedenpoistoaltaaseen tai suoraan lattiakaivoon.

Ilmanvaihto 

Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti pesulan ilmanvaihdon ohjearvo on 1dm./s/m.. Kuivaushuoneen ilmanvaihdon ohjearvo on 2 dm./s/m., jota voidaan pienentää käytettäessä lämpöpumppuperiaatteella toimivaa kuivauskonetta esim. Talpet Sahara Eko. Poistohormiin liitettävien kuivausrumpujen ja kuivauskaappien ilmamäärät tulee huomioida tilan ilmanvaihdon suunnittelussa. Poistohormiin liitettäviä malleja suositellaan käytettäväksi kondensoivien mallien sijaan erityisesti kohteissa, joissa koneet tulevat jatkuvaan laitoskäyttöön. Kondensoivat kuivausrummut toimivat lämpöpumppuperiaatteella (LP) tai ilmakondensioperiaatteella (C) eikä niitä liitetä poistohormiin. Kondenssivesi johdetaan lattikaivoon. Lämpöpumppuperiaatteella (LP) toimivat kuivausrummut voivat aiheuttaa lievää lämpökuormaa pesulatilaan, erityisesti mikäli samaan tilaan on sijoitettu useita lämpöpumppuperiaatteella toimivia laitteita. Ilmakondensioperiaatteella (C) toimivat mallit edellyttävät aina tehostetun ilmanvaihdon.

Ääneneristys 

Talpet-pesulakoneet ovat käyntiääneltään hiljaisia, mutta kiinteärumpuisia pesukoneita (WF, WFF, WD ja WDD-sarjat) käytettäessä on huolehdittava lattian ja koneiden alustan ääneneristyksestä runkorakenteesta.

Luotettava kumppani Isännöintiliitto Real Estate Members SELT AAA

Menu